Om Avacon

Avacon er en lille hyggelig con, som vi håber på at afholde én gang om året. Avacon 2016 er syvende gang, vi afholder connen, og vi har ved de foregående cons haft et stabilt deltagerantal på omkring 50-60 deltagere.

Det er en lokal, årlig event i Silkeborg, med fokus på de lokale spillere, dog uden at vi afviser deltagere fra andre steder. Samtidig er den en oplagt mulighed for tidligere bysbørn at vende tilbage og mødes med deres venner, der selv er flyttet væk.

Vi har som målsætning, at connen skal være hyggelig og åben for alle. Desuden ønsker vi at virke som samlingsled mellem byens forskellige foreninger, hvor de har mulighed for at tilbyde deres aktiviteter for folk, der ellers normalt ikke ville være kommet i kontakt med foreningerne.